Θέλουμε μία πράσινη Θεσσαλονίκη

Πράσινο, οξυγόνο και οπτική ανακούφιση, η απαραίτητη συνθήκη για ένα ανθρώπινο αστικό ιστό. Ποιός δεν θέλει δένδρα, παρτέρια και πάρκα παντού; Και τότε, γιατί τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν έχουμε προσθέσει ούτε τετραγωνικό πρασίνου στην πόλη εκτός από τον αξιέπαινο δημοτικό αμπελώνα και το διαμάντι της νέας παραλίας; Επομένως, θέση: τα παρτέρια και οι δενδροδόχοι (δηλαδή, οι 16.000 τρύπες με χώμα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη) στα πεζοδρόμια, τις πλατείες και τους ελεύθερους χώρους, θα υιοθετούνται από τους δημότες που αγαπούν το πράσινο. Τα πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί που φροντίζουν σωστά τα δένδρα και τα λουλούδια στις θέσεις που υιοθέτησαν θα έχουν έκπτωση 10% στα δημοτικά τέλη. Την αξίζουν και το έργο τους θα το απολαμβάνουμε όλοι.