Συμμετέχουμε όλοι!

Συμμετοχή, συλλογική δράση και πρωτοβουλία των δημοτών με το δήμο στο συντονισμό και την υποστήριξη. Αν έχεις χρήμα ή επιστήμη ή δημιουργικές ιδέες και θέλεις να σταθείς στην πόλη που σε στηρίζει, έλα να χορηγήσεις ή να υιοθετήσεις ή να προσφέρεις εθελοντικά στις κοινές μας δράσεις. Τα υπόλοιπα είναι για κατανάλωση και φτηνές δημόσιες σχέσεις. Ο δήμος προγραμματίζει, συντονίζει, υποστηρίζει και ενημερώνει. Ελέγχει επίσης.